DOX CLOUD

Dox Cloud’ın sunduğu imkanlarla dokümanlar güvenli bir şekilde bulutta saklanarak, iş yapış biçimlerinin geliştirilmesi sağlanır.

Dokümanları güvenli bir şekilde bulutta saklayan Dox Cloud ile, uç noktada yer alan tüm saha ekipleri için özel uygulamalar oluşturularak, tüm süreçlere buluttan erişilir. İşlemci, bellek ve depolama alanı için gereksiz kaynak tüketmeyen ürün için donanım ve lisans yatırımı yapmadan kesintisiz hizmet alınabilir.

© Copyright 2016 DOX
Developed by Fikir Kahvesi